Опис програми

Програма передбачає поєднання теоретичних курсів з інтенсивною практичною підготовкою.

Магістерську програму забезпечує кафедра прикладної соціології та соціальних комунікацій, яка спеціалізується на підготовці фахівців із соціології комунікацій, реклами і PR, стратегічних комунікацій. До реалізації програми залучено також провідних фахівців, які працюють у практичних галузях інтернет-комунікацій, стратегічних комунікацій, зв’язків із громадськістю.

Програма пропонує такі навчальні курси і практикуми:

 • цифровий соціум: глобальні проблеми;
 • соціологія інтернету;
 • практикум із вебаналітики;
 • соціокультурні ризики інтернет-комунікацій;
 • методи цифрової соціології;
 • практикум: робота з комунікативними сервісами управління;
 • практикум із мультимедійної презентації результатів;
 • комунікативні стратегії в цифрову епоху;
 • мережеві комунікації у цифровому суспільстві;
 • культура й етика інтернет-спілкування;
 • лідерство та партнерство в цифровому суспільстві;
 • моделі електронного врядування;
 • цифровізація освіти: соціологічний ракурс;
 • інформаційні війни в інтернет-просторі;
 • соціально-психологічні проблеми інформаційної безпеки;
 • девіантна поведінка в інтернет-просторі;
 • управління проєктами в сфері інформаційних технологій.

Перспективи працевлаштування

Випускники програми зможуть працювати фахівцями з цифрових комунікацій в органах державної влади й місцевого самоврядування, в соціологічних центрах, громадських, політичних, комерційних організаціях, ІТ-компаніях, засобах масової інформації, пресцентрах, закладах науки, освіти, культури, спорту, відділах із вивчення громадської думки, розвитку персоналу, зв’язків із громадськістю, маркетингу, реклами, консалтингових, рекламних та PR-агенціях.

Освітньо-професійна програма дозволяє продовжувати навчання на третьому рівні вищої освіти в галузі соціальних і поведінкових наук, на міждисциплінарних програмах, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.

Після успішного завершення програми на підставі рішення Атестаційної комісії студент здобуває освітній ступінь «магістр» із кваліфікацією «Магістр соціології. Цифровий соціум».

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
  Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний екзамен з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра