Опис програми

Переваги освітньої програми «Українська мова та література та українська мова як іноземна»:

 • українська мова та література сьогодні є важливим складником відбудови України, а ця програма забезпечить не лише відмінне знання української як рідної мови, але й уміння викладати її як іноземну;
 • поглибення знань англійської мови;
 • можливість академічної мобільності в різні країни задля обміну філологічними знаннями та участі в наукових дослідженнях;
 • велика кількість наукових заходів, присвячених теоретичним та практичним дослідженням мови і літератури;
 • ґрунтовна підготовка до проведення власних наукових досліджень;
 • практики дають можливість закріпити знання й набути досвіду у «польових» умовах.

Сьогодні філологи зі знанням української мови та літератури є затребуваними на ринку праці в усіх сферах, навіть тих, що безпосередньо не пов’язані з філологією.

Знання і навички, що їх набувають випускники освітньої програми «Українська мова та література та українська мова як іноземна»:

 • поглиблені знання української мови і літератури з широкими можливостями застосування в професійній діяльності;
 • навички викладання української мови як іноземної;
 • знання і навички, що готують до роботи у вищій школі;
 • розвиток цілеспрямованості, наполегливості, креативності та самостійності;
 • уміння користуватися новітніми освітніми та інформаційними платформами.

Родзинкою програми є дисципліни, спрямовані на здобування слухачами особливих компетенцій і знань:

 • лінгвокраїнознавча теорія слова;
 • методика викладання української мови як іноземної;
 • основи міжкультурної комунікації;
 • комунікативна лінгвістика.

Програма передбачає курси з іноземної як мови-посередниці у спілкуванні. Передбачено 2 практики — асистентську на факультеті й педагогічну на підготовчих відділеннях для іноземних студентів. Це дасть можливість слухачам випробувати набуті знання в безпосередньому спілкуванні й викладанні для різних аудиторій.

Освітній процес будуть забезпечувати доктори та кандидати філологічних та педагогічних наук, професори, доценти, старші викладачі. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування як в Україні, так і за її межами.

Освітня програма дає широкі можливості для працевлаштування: випускники можуть обіймати посади викладача закладу вищої, середньої й професійної освіти та вчителя загальноосвітньої школи, репетитора, наукового співробітника, редактора, фандрейзера (пишуть заявки на гранти для різних організацій), копірайтера (написання текстів на різні теми), піар-менеджера (працюють з партнерами), перекладача, контент-менеджера (наповнення вебсайтів), рерайтерами (поєднання різних текстів в один), спічрайтера (написання текстів для публічних людей), фрілансера (робота з текстом у різних сферах), літературного критика (знаходження позитивних і негативних моментів у книгах), рецензента (написання рецензій на книги).

. Специфіка цієї освітньої програми полягає в набутті випускниками вмінь і навичок для поширення української мови у світі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра
  Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит «Українська мова і література» (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра