Опис програми

Філософія прагне раціональними засобами створити гранично узагальнену картину світу і місця людини у ньому, досліджуючи пізнавальне, ціннісне, соціально-політичне, моральне й естетичне ставлення людини до світу. Своїм основним завданням філософія має встановлення перших, основних істин, які слугують першоосновою або принципами для інших істин.

Підготовка здобувачів вищої освіти освітнього рівня магістр зосереджена на вивченні дисциплін фундаментальної та фахової підготовки, як-то: «Філософія культури», «Філософія науки», «Філософія релігії», «Філософія мистецтва», «Філософія права», «Філософія психоаналізу», «Філософія історії та історіософія», «Філософія політики». Навчальний план підготовки філософів-магістрів містить 14 авторських курсів. Студенти мають можливість здійснити філософське дослідження за самостійно обраною темою та втілити його результати в наукові публікації, текст дипломної роботи, за результатами захисту якої отримують кваліфікацію «магістр з філософії, викладач».

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати викладачами філософських дисциплін ЗВО, асистентами, викладачами філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), завідувачами навчального кабінету (філософії).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з філософії (письмово)
Диплом магістра