Опис програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців для експертно-криміналістичних центрів.

Спрямованість програми — комбінована (практична, дослідницька, прикладна). Це загальна освіта з хімії та біології з додатковим циклом дисциплін, що стосуються матеріалознавчої криміналістичної експертизи.

У навчанні з фундаментальних хімічних дисциплін та фахових дисциплін, що вивчаються за вибором студента, велика увага приділяється роботі в хімічних лабораторіях з використанням сучасного обладнання, зокрема на базі установ НАН України. Є виробнича практика.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з хімії з елементами біології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з хімії з елементами біології (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит з хімії з елементами біології (письмово)