Опис програми

Біологічний факультет Харківського національного університету пропонує вам поступати до магістратури за спеціальністю «Середня освіта, Біологія та здоров’я людини». Ви можете це зробити, якщо у вас є освітній ступінь бакалавра, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, або освітній ступінь магістра, здобутого за іншою спеціальністю. Освітня програма, за якою ви будете навчатися, спрямована на підготовку сучасних вчителів, тих, на кому тримається Нова українська школа, хто впроваджує у життя ключову реформу сучасної системи освіти.

Після навчання в магістратурі, яке триватиме 1 рік 4 місяці, ви зможете займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та суміжних сферах.

На ринку праці вас вже чекають посади вчителя біології та основ здоров’я, вчителя природознавства, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагога-організатора здоров’язбережувальної роботи у закладах середньої освіти. Ви зможете будувати Нову українську школу, в якій приємно навчатись і давати учням не тільки знання, але й уміння застосовувати їх у повсякденному житті.

Магістерська програма за спеціальністю «Середня освіта, Біологія та здоров’я людини» готує фахівців з креативним і критичним мисленням, які здатні самостійно навчатися впродовж усього життя, адаптуватися до умов сучасних закладів базової середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування. Враховуйте також, що, отримавши кваліфікацію магістра, ви будете мати широкий доступ до продовження навчання.

Саме навчання у Каразінському університеті допоможе вам опрацювати головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентнісний підхід, педагогіку партнерства. Саме тут ви станете професіоналом, який має сучасну науково-природничу картину світу та володіє новітніми методиками виконання професійних завдань в галузі педагогіки, методики середньої освіти та сучасної біологічної науки.

Навчаючись, ви будете перебувати в активному дослідницькому середовищі, на практиці здійснювати самостійну творчу педагогічну діяльність в умовах навчальних закладів середньої освіти, опановувати здоров’язбережувальні технології та впроваджувати їх у життя.

Попри війну та дистанційний формат навчання, освітня програма забезпечить вам високу якість навчання, бо вас навчатимуть університетські викладачі багатьох факультетів університету. Це доктори та кандидати наук, які активно займаються науковою дослідницькою діяльністю, є авторами наукових статей, підручників для ЗВО та закладів середньої освіти.

Перші випускники магістерської освітньої програми «Середня освіта, Біологія та здоров’я людини» вже успішно працюють в ліцеях, гімназіях та інших закладах середньої освіти. Ви наступні наші студенти! Ми чекаємо на вас!

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з біології та здоров’я людини (письмово)
Диплом магістра