Опис програми

Генетика як така сьогодні, напевно, не потребує спеціального представлення. Вона у кожного на слуху: ДНК-тести, ПЛР-діагностика, генетично модифіковані організми, спадкові захворювання, репродуктивні технології… Кожен стикається з цим мало не щодня. Опанування запропонованої освітньої програми комусь може допомогти більш свідомо користуватися наявними на ринку пропозиціями у повсякденому житті, іншим, навпаки, віднайти себе як професіонала у пов'язаних з генетикою видах діяльності.

Що саме біологічний факультет може Вам сьогодні запропонувати?

Навчальний план, складений з урахування сучасних тенденцій розвитку науки генетики.

Разом з досвідченими наставниками Ви:

  • зможете опанувати класичні та молекулярно-генетичні підходи та методики вивчення спадковості та мінливості;
  • зрозумієте, які є способи втручання у генетичний матеріал живих істот, і якими можуть бути наслідки таких втручань;
  • дослідите, як випадкові мутації розповсюджуються у поколіннях окремих клітин, в сім'ях, крізь багато поколінь в популяціях, і яким чином люди використовують ці закономірності для встановлення спорідненості, для виявлення еволюційно значущих подій, для відстеження епідемій тощо;
  • візьмете участь у реальному науковому дослідженні з генетики, отримаєте та опрацюєте дані, сформулюєте та захистите висновки.

Маємо власну матеріальну базу Каразінського університету для відпрацювання класичних та сучасних методів генетики, утім можемо також запропонувати можливість пройти стажування на базі установ-партнерів.

Пропонуємо широкий вибір організмів (модельні організми, сільськогосподарські важливі тварини та рослини, людина) та рівнів організації (молекулярно-генетичний, клітинний, організмовий, сімейний, популяційний) для проведення власного наукового дослідження!

Прагнемо надати якісну освіту попри пандемію та війну! Наш метод – індивідуальний підхід до кожного здобувача. Генетик, як ніхто інший, розуміє унікальність кожної живої істоти та важливість створення не менш унікальних зовнішніх умов для реалізації її генетичного потенціалу. Досягаємо цього через спілкування в режимі реального часу, через партнерські взаємодії.

Освітня програма генетика може стати Вашим упевненим кроком на шляху до наукової кар'єри! Адже кваліфікаційна робота магістра є необхідним етапом для подальшого вступу до аспірантури та здобуття наукового ступеня доктора філософії в Україні та за кордоном.

Але на сьогодні знання та навички професіонала-генетика мають попит не тільки в науці. Випускники-генетики працюють в діагностичних лабораторіях (методами молекулярної генетики виявляють інфекції, спадкові хвороби; методами цитогенетики – хромосомні аномалії), в експертно-криміналістичних центрах (встановлюють приналежність біоматеріалу, встановлюють батьківство, проводять експертизу на наявність генетично модифікованих організмів), в агрохолдингах (отримують нові сорти та продуктивні гібриди рослин). Знання та навички генетиків можуть бути корисними заводчикам та власникам розплідників елітних порід тварин. Тим, хто тільки-но здобув диплом бакалавра з біології чи з іншої спеціальності, і тим, хто вже має повну вищу освіту; тим, хто прагне працювати за цим фахом, та тим, хто хоче зрозуміти себе та життя навколо, бо генетика – це про кожного з нас! Про наше коріння, про продовження роду, про здоров'я наших дітей, про розвиток життя на Землі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із генетики
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із генетики
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий іспит із генетики
Диплом магістра