Опис програми

Навчання в магістратурі за програмою «Менеджмент» у Karazin Business School — це можливість отримати практично орієнтовані знання для керування процесами в реальному бізнес-середовищі та в різних організаціях.

Магістри вчаться виявляти нові управлінські можливості розвитку організації, формулювати та реалізовувати бізнес-ідеї, аналізувати ключові процеси управління. Магістри навчаються теоретично опановувати й практично застосовувати знання, що стосуються планування та впровадження заходів з модернізації роботи підприємства; впровадження чітко виробленої, стратегічної та практичної політики підприємства; ухвалення обґрунтованих рішень при управлінні підприємством виробничої й невиробничої сфери; здійснення аналізу роботи компанії; контролю за виконанням поставлених перед персоналом завдань; мотивації працівників, створення сприятливого клімату в колективі.

Посади, які можуть обіймати випускники:

  • керівники підприємств та заступники;
  • керівники фінансових, економічних, адміністративних, обслуговчих, аналітичних, інформаційних підрозділів;
  • керівники туристичних, готельних, торговельних, страхових організацій;
  • консультанти з управлінських та економічних питань.
Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра
    Я маю
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий іспит з управління та адміністрування (письмово)
Єдиний вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра