Опис програми

Освітньо-професійна програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням актуального стану фінансово-економічної діяльності, орієнтує потрібну ринку спеціалізацію на розвиток фінансових технологій та банківського менеджменту, в межах якої передбачається подальша професійна та наукова кар’єри в сфері управління та адміністрування.
Програмою передбачено організацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів за допомогою різних, зокрема й дистанційних, методів навчання із врахуванням специфіки фінансових технологій та банківського менеджменту.
Студенти в ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.
Випускники можуть працювати на національному та міжнародному рівнях у державних та приватних фінансових установах, зокрема, банківських установах і страхових компаніях, інвестиційних і пенсійних фондах, на підприємствах, що здійснюють діяльність на фінансовому ринку й у фінансово-правовому секторі як спеціалісти у фіскально-бюджетних і податкових установах, спеціалісти з фінансів і кредиту (здійснюють фінансовий моніторинг, фінансове планування тощо) та інших посадах.
Випускників можуть продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії), набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з обліку та фінансів) / Фаховий іспит з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)