Опис програми

Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає набуття компетенцій у сфері управління, організації, аналітиці, адміністрування сучасних бізнес-підприємств та соціального підприємництва. Акцент програми — підготовка фахівців вищої кваліфікації, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні завдання та проблеми у галузі управління та адміністрування діяльності сучасних організацій, банківських установ та соціального підприємництва. Враховує сучасні вимоги до розв’язання практичних питань шляхом вивчення відповідних вибіркових дисциплін.

Перспективи працевлаштування

Випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» можуть успішно працювати на підприємствах і організаціях усіх форм власності (на національному та міжнародному рівнях) та організаційно-правових форм (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні, соціальні), в органах державного та муніципального управління; установах систем освіти та охорони здоров’я як керівники та їх заступники, виконавці різноманітних служб апарату управління, фахівці у сферах операційного менеджменту, логістики, продажу та маркетингу, управління персоналом та на інших посадах, що пов’язані з виконанням управлінських функцій.

Основні посади, які може обіймати випускник освітньо-професійної програми: керівник підприємств, установ, організацій; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; професіонал з питань економічної безпеки підприємств, установ та організацій; консультант з ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва; аналітик з інвестицій; професіонал з управління проєктами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; директор навчального закладу тощо.

За цією освітньою програмою є можливість отримати подвійний диплом з Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту (письмово)