Опис програми

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти політику управління людськими ресурсами та втілювати її відповідно до стратегії розвитку компанії; які володіють сучасними технологіями підбору, адаптації, розвитку, оцінювання й мотивації персоналу; комунікативними навичками, можуть обґрунтовано пояснити власну позицію або ідею.

Програмою передбачено глибоку спеціалізовану підготовку й підвищення рівня знань та навичок з питань управління персоналом та економіки праці, зокрема стратегічне управління підприємством та людськими ресурсами, інвестиції в розвиток кадрів, психологія управління, управління командами, HR-комунікації і мистецтво презентацій та спічрайтингу.

Випускники програми підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи в організаціях різних форм власності та галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях і установах, що потребують висококваліфікованих кадрів.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
Диплом бакалавра
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
    Я маю
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки)
Диплом магістра