Опис програми

Програма спрямована на підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий тестовий екзамен з економіки (письмово)
Диплом магістра