Опис програми

Програма фінансується Національним агентством України з питань державної служби. Основна мета – підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. На навчання приймаються державні службовці, голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра, спеціаліста/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до відбіркової комісії ННІ «Інститут державного управління»

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.