Опис програми

Мета освітньо-наукової програми — підготовка висококваліфікованих фахівців професійної освіти, здатних застосовувати набуті загальні та професійні компетентності в галузі цифрових технологій, теорії і методики професійного навчання в педагогічній та науково-дослідній діяльності, розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, пов’язані з викладанням цифрових технологій, розробляти, удосконалювати та ефективно використовувати цифрові технології у професійній діяльності.

Основними фокусами програми є формування здатності здобувачів здійснювати науково-дослідницьку й викладацьку діяльність у галузі середньої, вищої та професійної освіти, надання можливості працевлаштування викладачами в різного типу заклади, розвиток професійної компетентності в галузі цифрових технологій, що включає педагогічну та комп’ютерно-технологічну складові.

Випускник може влаштуватися працювати на такі посади: викладач університетів чи інших закладів вищої освіти, учителі закладів загальної середньої освіти та закладів спеціалізованої освіти, інші фахівці в галузі освіти, наукові співробітники (методи навчання), професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

Випускники магістратури мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти — доктора філософії.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)
Диплом бакалавра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)
Диплом магістра
Єдиний вступний іспит
ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології) / Фаховий іспит з педагогіки (письмово)