Опис програми

Нова магістерська програма орієнтована на подальшу професіоналізацію підготовки економістів-аналітиків та практиків з поглибленою спеціалізацією в обраних сферах майбутнього застосування набутих компетентностей (IT-технології, фінансові ринки, реальний сектор економіки тощо) на основі володіння сучасними новітніми методами аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data) та посилення наукового кругозору і навичок наукових досліджень. Програма націлює студентів на опановування сучасних кількісних та якісних методів оброблення реальної економічної інформації.

Програма, розвиваючи принцип фундаментальності економічної підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її світоглядний характер (методологія наукових досліджень, статистичне забезпечення управління економікою, бізнес-економіка тощо) та забезпечують формування навичок, необхідних для професійного та наукового зростання, зокрема кар’єрне, а також можливість активної професійної наукової діяльності.

Для студентів, зокрема іноземних, за бажанням відповідні курси можуть викладатися англійською мовою.

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки оптимальному поєднанню глибокої теоретичної підготовки з ґрунтовними практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики у реальних комерційних структурах, державних статистичних органах тощо. Аналітичні здібності майбутніх фахівців реалізуються ще під час навчання на завершальному етапі у вигляді кваліфікаційної роботи (магістерська дисертація) за тематикою, що тісно пов’язана з реальними економічними процесами в Україні.

Програми є вільними від абстрактних математичних моделей, мало придатних у сучасних умовах.

Кафедра забезпечує належний рівень викладання дисциплін загальноосвітнього та професійного циклів завдяки високій кваліфікації викладачів, які здійснюють наукове консультування комерційних структур на постійній основі або безпосередньо працюють у таких структурах за сумісництвом.

Випускники, що засвоїли програму, знайдуть застосування своїм знанням і практичним навичкам не тільки на посадах, що відповідають сформованому професійному профілю, зокрема у комерційних структурах (приватні фірми, малі підприємства, корпоративний бізнес, комерційні банки, інвестиційні компанії, міжнародні компанії тощо), у державних органах (податкові, статистичні, органи місцевого самоврядування), недержавних некомерційних установах і організаціях (наукові установи, офіси міжурядових та неурядових організацій), але й зможуть продовжити навчання в аспірантурі і докторантурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з економічної аналітики та статистики (письмово)
Диплом магістра