Опис програми

Навчання за програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» націлено на формування у студентів якісних знань у сфері державних і муніципальних фінансів, податків, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, оцінки вартості бізнесу, аудиту, фінансового посередництва, фінансів підприємств, корпоративної власності, валютних операцій, біржової діяльності.

Випускники можуть обіймати посади фінансового директора, аналітика, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, начальника страхового управління, страхового агента, фінансиста, фахівця-аналітика із дослідження фінансового й інвестиційного ринків, директора (начальника іншого керівника) підприємства, фінансової установи чи організації.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з фінансів, банківської справи та страхування (письмово)
Диплом магістра