Опис програми

Програма забезпечує унікальний баланс теорії та практики, орієнтована на фахівців, які прагнуть розкрити свій творчий потенціал в сфері менеджменту, стратегічного аналізу, ухвалення нестандартних управлінських рішень, управління інвестиційними проєктами, бізнес-планування, розвитку інноваційних проєктів, стратегій управління людськими ресурсами.

Мета освітньої програми полягає в формуванні необхідних компетентностей у сфері організаційно-управлінської, виробничо-економічної, інформаційно-аналітичної діяльності організацій. Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей. Здійснюється підготовка фахівців із глибокими міждисциплінарними знаннями, практичними навичками, здатними ухвалювати управлінські рішення у всіх сферах економіки та бізнесу.

Особливістю програми є проходження імітаційної практики, що має експериментальний характер, та переддипломної практики в провідних установах та організаціях.

Передбачено поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду щодо вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, зокрема, відповідно до міжнародних стандартів, встановлення критеріїв, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розроблення й реалізації відповідних стратегій та планів, здатності до саморозвитку.

Крім цього, здобувачі вищої освіти беруть участь у науковій роботі, що передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах, виконання індивідуальних завдань, зокрема й контрольних робіт, рефератів, презентацій, завдань з імітаційної та переддипломної практик.

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france и Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Перспективи працевлаштування

Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікатора професій ДК 003:2010 «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з управління та адміністрування) / Фаховий іспит з менеджменту організацій (письмово)
Диплом магістра