Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями та професійними навичками роботи з сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. 

Програма передбачає проходження асистентської та перекладацької практики, що відкриває перспективні кар'єрні можливості. Навчання проходить у формі теоретичної підготовки та професійної практики із залученням іноземних асистентів, які є носіями іспанської мови, а також стажувань закордоном.

На сьогодні іспанська мова стає популярною у світі та є основною мовою спілкування у 20 країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки. Загальна кількість носіїв мови наближується до 500 мільйонів осіб, що робить її мовою світового значення. Іспанська є однією з робочих мов ООН, Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, FIFA і багатьох інших міжнародних та регіональних організацій.

Сферами діяльності випускників з другим рівнем вищої освіти (магістр) факультету іноземних мов є наука, література, переклад, видавнича справа та освіта, зокрема робота в закладах освіти, друкованих та електронних засобах масової інформації, інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю, різноманітних фондах, спілках, музеях, центрах культури і мистецтва та інших установах та організаціях, що потребують перекладацьких послуг. Ступінь магістра філології надає можливість працювати науковим співробітником (лінгвістика, філологія, переклад), викладачем у ЗВО.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну. Завдяки міжнародній програмі студентської мобільності Erasmus+ KA107, в якій бере участь університет, студенти мають можливість навчатись в Університеті Кадіса (Іспанія).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий комплексний іспит (іспанська та англійська мови) (письмово)
Диплом магістра