Опис програми

У галузі комп’ютерних наук зазвичай виділяють такі основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп’ютерна графіка, взаємодія людини і комп’ютера тощо. Традиційно комп’ютерні науки мають більш тісні зв’язки з математикою. Зі свого боку, комп’ютерні науки здійснюють вагомий вплив на математику.

У галузі комп’ютерних наук фундаментальні знання вивчаються в таких розділах: формалізація і алгоритмізація процесів збору, передання та оброблення інформації, архітектура комп’ютерів і операційні системи, розроблення програмного забезпечення та мови програмування, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та інтелектуальна обробка потоків даних, взаємодія людини з комп’ютерними системами і робототехніка.

Випускники освітньої програми будуть вміти проєктувати комп’ютеризовані системи збору та інтелектуального оброблення даних і оптимально реалізовувати ці системи з використанням сучасних мов програмування.

Освітня програма забезпечує високу конкурентоспроможність випускників завдяки їх швидкій адаптації до нових інформаційних технологій. 

Після завершення програми випускники можуть працювати за такими видами професійної діяльності як: розробник  програмного забезпечення (software developer), системний архітектор (system architect), керівник групи розробників програмного забезпечення (software team leader), керівник ІТ-проектів (IT-project manager), архітектор баз даних (database architect), фахівець з аналітики даних (data analyst), фахівець з якості програмного забезпечення (QA manager), розробник комп’ютерних ігор (computer games developer) та інші.
Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології» (письмово)
Диплом магістра