Опис програми

Основна мета освітньої програми полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми професійної діяльності у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, передбачають проведення досліджень та запровадження інновацій з фаховим акцентом на дипломатичну та консульську роботу.

Основними об’єктами вивчення є міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, зовнішня політика та національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти, методологія та методи міжнародно-політичних досліджень, досліджень міжнародних комунікацій, регіональних студій з фаховим акцентом на міжнародну інформаційну безпеку.

Випускники освітньо-професійної програми можуть здійснювати професійну діяльність в сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та міжнародних відносин, обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних організаціях, у комерційних та недержавних структурах.

Освітня програма надає широкий спектр можливостей для вибору напрямів кар’єри (дипломатична служба, робота в корпоративному секторі, суспільній сфері тощо).

Освітня програма надає випускникам можливість представляти країну на міжнародній арені в якості представника зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи України за кордоном. Ще один варіант – робота у дипломатичних представництвах інших країн світу або міжнародних організаціях, які розташовані в Україні.

Навчання готує до кар’єри у національних та міжнародних корпоративних структурах. Великі міжнародні корпорації потребують висококваліфікованих фахівців з міжнародної інформаційної безпеки.

Випускники мають можливість працювати:

  • у підрозділах Міністерства закордонних справ України;
  • у дипломатичних представництвах України;
  • у державних структурах та відомствах (державні адміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);
  • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);
  • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях; громадських організаціях;
  • у наукових і дослідних інститутах з вивчення міжнародних відносин.

Випускники можуть продовжити освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня «доктор філософії» за будь-якою спеціальністю чи галуззю знань.

Протягом навчання студенти поглиблено вивчають другу іноземну мову (німецьку, французьку, італійську або іспанську); отримують знання з нормативно-правових основ, основних напрямів діяльності та особливостей функціонування міжнародних організацій в сфері безпеки; сучасних методичних прийомів і технологій ведення пропаганди та контрпропаганди в міжнародних відносинах; нормативно-правових основ та особливостей захисту національного інформаційного простору; концептуальних і стратегічних основ, методичних прийомів та особливостей забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; природи та особливостей міжнародних конфліктів тапідходів до їх розв’язання; розуміння природи та особливостей інформаційного тероризму та сучасних методів інформаційної протидії й захисту від кібератак; основ глобальної безпеки.

Базами практики можуть бути Міністерство закордонних справ України, комісії та комітети Верховної Ради України, інші державні установі та органи місцевого самоврядування, комерційні підприємства.

Студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх і наукових проєктів.

Інформація про освітньо-професійну програму «Міжнародна інформаційна безпека»  (PDF, 320 Kb)

 

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий іспит з Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий іспит з Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з політології та міжнародних відносин) / Фаховий іспит з Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій (письмово)
Диплом магістра