Опис програми

Мета програми — підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях. Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок зовнішньоекономічної діяльності шляхом забезпечення міждисциплінарної та багатопрофільної підготовки фахівців зі збору, аналізу та поширення інформації стосовно сучасних процесів розвитку міжнародних економічних відносин. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних економістів-міжнародників з поглибленим вивченням іноземних мов, які є ініціативними та здатними до швидкої адаптації до умов та викликів сучасного міжнародного економічного середовища. Формує економістів з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати чинні методи економічного аналізу, але й розробляти нові на базі сучасних досягнень.

Перспективи працевлаштування

Професійна діяльність у сфері міжнародних економічних відносин і міжнародних відносин, у галузі економіки, в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах у дипломатичних представництвах (віцеконсул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства), на посадах керівників та працівників-виконавців у державних структурах та установах, підприємствах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств тощо) та в приватних структурах, які працюють у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп тощо), у міжнародних організаціях економічного профілю. Наукова діяльність, викладацька діяльність у системі освіти (науковий співробітник в науково-дослідних і проєктних організаціях), перекладацька діяльність в галузі міжнародних відносин.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з економіки та міжнародної економіки) / Фаховий іспит з міжнародних економічних відносин (письмово)
Диплом магістра