Опис програми

Програма комбінована (науково-дослідницька), посилена теоретична, методологічна, мовна, геоінформаційна підготовка, обов’язкова науково-асистентська практика, можливе стажування у закладах вищої освіти та науково- дослідних установах за кордоном. Можливість працевлаштування в провідних установах у системі Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку громад і територій України; в науково-дослідницьких, проєктних та прогнозно-планових державних і приватних установах, в обласних, районних і міських управлінських структурах (адміністраціях), в органах самоврядування, в туристичних фірмах, викладати географію в закладах вищої освіти.

Випускник може продовжувати навчання в докторантурі – 8-му рівні НРК.

Організація освітнього процесу ґрунтується на проблемно-орієнтованому навчанні, самонавчанні з елементами дослідницької роботи. Основні традиційні методи навчання – пояснювально-ілюстративний, пошуковий, проблемного викладання, «мозковий штурм».

Науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітньо-наукову підготовку докторів філософії за спеціальністю 106 «Географія», відповідають ліцензійним умовам. Усі викладачі є штатними викладачами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, мають науковий ступінь та вчене звання, що відповідає основному профілю дисципліни, що викладається, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності. Усі викладачі раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації.

Іноземні громадяни за їх бажанням можуть навчатися англійською та українською мовами.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит зі спеціальності
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника