Опис програми

Метою аспірантури біологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна є підготовка професійних науковців — висококваліфікованих дослідників для науково-дослідних і науково-практичних інститутів та викладачів вищої кваліфікації для вищих навчальних закладів. Випускники аспірантури біофаку, виконавши освітню програму і одержавши науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія та біохімія», можуть вести самостійну науково-дослідну роботу в дослідницьких та науково-практичних закладах, очолювати науковий колектив (лабораторію, відділ); викладати в медичних, фармацевтичних, сільськогосподарських, педагогічних університетах, керувати дослідницькою роботою студентів та аспірантів.

Випускники аспірантури біофаку мають попит у науково-дослідних закладах медико-біологічної галузі та біотехнології, в діагностичних та криміналістичних лабораторіях, у ветеринарії, в інститутах тваринництва й рослинництва, в мікробіології, криміналістиці.

Широкий спектр закладів, де мають попит випускники аспірантури біофаку, забезпечує освітня програма. Аспіранти опановують загальні компетентності, необхідні сучасному професійному науковцю. Їх навчають вести самостійну наукову роботу: планувати та організовувати дослідження, працювати на сучасному обладнанні, аналізувати отримані наукові факти, писати статті та наукові звіти, складати наукові проєкти, оформлювати заявки на гранти, виявляти недоліки в наукових працях, писати рецензії. Аспіранти опановують роботу з сучасними комп’ютерними програмами. Вони поглиблюють свій теоретичний рівень, вільно обираючи для вивчення сучасні біологічні дисципліни, які пропонують провідні науковці факультету. Протягом викладацької практики аспіранти навчаються керувати дослідницькою роботою підлеглих. Набір цих компетентностей дає можливість випускнику аспірантури біофаку успішно зробити кар’єру в будь-якій галузі, де працюють з біологічними об’єктами.

Керівники наукових шкіл, що викладають аспірантам, забезпечують високу якість освіти навіть зараз в дистанційному режимі. Попри війну аспіранти мають можливість дистанційно виконати повноцінне наукове дослідження. З обладнання їм потрібен лише комп’ютер. Таку роботу реально виконати, використовуючи дані зі світових генетичних банків, списків населення, статистичних зведень, теоретичного узагальнення світових даних за допомогою спеціального статистичного аналізу, якого їх навчають.

Більшість викладачів, що працюють на факультеті — це колишні аспіранти біофаку. Наприклад, О.М. Утєвська — професор, автор перших в Україні підручників з біологічної статистики, виконавиця робіт з вивчення генофонду українців за Міжнародним науковим проєктом Genographic, автор трьох статей в журналі Nature. Випускники біофаківської аспірантури працюють в різних навчальних, та науково-практичних закладах. О.В. Філіпцова — в Національному фармацевтичному університеті. Починала як асистент, була завідувачкою кафедри біології, зараз вона професор кафедри косметології, автор навчальних посібників «Генетика людини», «Антропогенетика в медицині та криміналістиці», монографій «Вступ до психогенетики», «Популяційна психогенетика», «Гени та поведінка". Вона лауреат премії Кабінету міністрів України, володарка гранту Президента України для обдарованої молоді, переможець обласних конкурсів «Інтелект Харкова», стипендіат Міжнародного благодійного фонду «Фонд О. Фельдмана». Т.В. Тижненко — старший науковий співробітник «Інституту проблем ендокринної патології АМН України», має багато публікацій і патентів, працює над докторською дисертацією. І.Я. Гуревіч — науковий співробітник Інституту крові в Ізраїлі. В.В. Анцупова отримала грант та стажується з молекулярної діагностики спадкових захворювань у Франції. В.П. Мещерякова завідує кафедрою біології в Харківському медичному університеті. Н.О. Козак продовжує навчання в Італії, досліджує мітохондріальну ДНК українців. Випускник магістратури співробітник криміналістичній лабораторії Харкова аспірант В.В. Шуба виконує ДНК-тестування.

Освітньо-наукова програма

Educational Scientific Program

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.