Опис програми

Протягом навчання аспіранти здобувають навички результативного користування спеціальними та загальними аудиторіями, а також представляти складну інформацію у зручний, зрозумілий спосіб усно і письмово рідною та іноземними мовами.

Аспірантів вчать вмінню діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову ситуацію та робити правильні висновки щодо підприємницького середовища, в якому функціонує організація з точки зору економічних принципів, законів та сучасних наукових методів.

Здобувачі формулюють нові гіпотези та наукові задачі в галузі управління, вибирають доцільні напрями і відповідні методи для їх розв’язування, враховуючи інформацію про наявні ресурси.

Випускники володіють сучасними педагогічними техніками, основами науково-методичного забезпечення навчального процесу; застосовують на професійному рівні універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання науково-дослідницьх та прикладних завдань; приймають нестандартні менеджерські рішення в умовах обмеженості часу; розробляють пропозиції щодо удосконалення механізму управління на основі відбору та аналізу проблемних управлінських процесів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.