Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви лише в електронній формі. Електронна заява та усі необхідні документи подаються через особистий електронний кабінет на сайті, що працює тільки протягом вступної кампанії.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв вступник зазначає у кожній із заяв її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

У паперовій формі можуть подавати лише абітурієнти, які вступають за результатами іспитів (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018–2021 років), співбесіди тощо відповідно до Правил прийому, хочуть реалізувати своє право на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та Правил прийому, мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та в сертифікаті ЗНО, подають іноземний документ про освіту, документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення, заяву після завершення строків роботи електронних кабінетів, не можуть зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти тощо, а також іноземці та особи без громадянства. Паперова заява подається особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Дізнатися більше