Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів в університеті (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2017 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Результати вступних екзаменів для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) в університеті.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, та особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Дізнатися більше