Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Для мене критика — це неупереджена спроба пізнати та передати все краще, що є в світі фактів і думок

Метью Арнолд

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Інформаційні технології
безпека інформаційних і комунікаційних систем
Спеціальність: Кібербезпека
Д З
Факультет комп’ютерних наук
комп’ютерна інженерія
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія
Факультет комп’ютерних наук
інформатика
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформатика (освітньо-наукова програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформатика (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформаційні управляючі системи та технології
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua