Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Будеш читати те саме, що й інші — почнеш думати як усі

Харукі Муракамі

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Інформаційні технології
безпека інформаційних і комунікаційних систем
Спеціальність: Кібербезпека та захист інформації
Д З
Факультет комп’ютерних наук
комп’ютерна інженерія
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія
Факультет комп’ютерних наук
інформатика (освітньо-наукова програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформатика (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформаційні управляючі системи та технології
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Д
Денна
З
Заочна