Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Все буде правильно, на цьому побудований світ

Михайло Булгаков

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Інформаційні технології
безпека інформаційних і комунікаційних систем
Спеціальність: Кібербезпека
Д З
Факультет комп’ютерних наук
комп’ютерна інженерія
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія
Факультет комп’ютерних наук
інформатика
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформатика (освітньо-наукова програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформатика (освітньо-професійна програма)
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Факультет математики і інформатики
інформаційні управляючі системи та технології
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
комп’ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua