Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Краще знання, ніж добірне золото; бо мудрість краща за перли, і ніщо з бажаного не зрівняється з нею

Соломон

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Д
Денна
З
Заочна