Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями та професійними навичками роботи з сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. Студенти проходять асистентську, перекладацьку та переддипломну практику.

Асистентська практика проводиться на базі закладів вищої освіти м. Харкова, у першу чергу, на факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов, згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання включено завдання з педагогіки та психології.

Перекладацька практика, яка проводиться без відриву від занять, орієнтована на співпрацю з кафедрами ХНУ імені В. Н. Каразіна, де враховується специфічна професіональна тематика. Практика проводиться під керівництвом досвідчених перекладачів-керівників практики, викладачів перекладацьких кафедр факультету.

На сьогоднішній день іспанська мова набирає популярності у світі та є основною мовою спілкування у 20 країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки. Загальна кількість носіїв мови наближується до 500 мільйонів осіб, що робить її мовою світового значення. Іспанська є однією з робочих мов ООН, Європейського Союзу, Світової організації торгівлі, FIFA і багатьох інших міжнародних та регіональних організацій.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі (програма PhD) та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією викладачем іспанської або англійської мови у середніх та вищих навчальних закладах, усним та письмовим перекладачем, зокрема у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR- технологій, в галузі освіти, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну. Завдяки міжнародній програмі студентської мобільності Erasmus+ KA107, в якій бере участь університет, студенти освітньої програми «Переклад (іспанська)» мають можливість навчатись в Університеті Кадіса (Іспанія).