Політика конфіденційності 

веб-сайту та офіційних представництв у соціальних медіа

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

1. Загальні положення.

1.1. Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, розташований на доменному імені доменів karazin.ua та kharkov.ua (далі – Сайт), та офіційні представництва університету у соціальних медіа можуть отримати про Користувача під час використання Сайту та офіційних представництв у соціальних медіа.

1.2. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.2.1. «Адміністрація сайту (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом та офіційними представництвами університету у соціальних медіа,  які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.2.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо, або побічно фізичної особи, яка реєструється або користується Сайтом та офіційними представництвами університету у соціальних медіа (суб'єкту персональних даних).

1.2.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція), або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації, або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.2.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова дія для дотримання вимоги не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, або наявності іншої законної підстави.

1.2.5. «Користувач сайту (далі – Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, використовує Сайт та офіційні представництва університету у соціальних медіа.

1.2.6. «Офіційні представництва університету у соціальних медіа» (далі – Соціальні медіа) – офіційні акаунти та сторінки університету у соціальних медіа, які адмініструються уповноваженими особами університету щодо цієї діяльності та/або представниками Адміністрації сайту.

1.2.7. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером що зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт, або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP/HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.2.8. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

1.3. Дана Політика конфіденційності застосовується на офіційному веб-сайті Університету та веб-додатках, що працюють у межах домену karazin.ua, а також у Соціальних медіа. Окремі веб-сайти, мобільні додатки та портали структурних підрозділів Університету можуть мати окрему політику конфіденційності, у випадку чого дана Політика на них не поширюється. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті.

1.4. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.5. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту та Соціальних медіа (стосовно обробки власних персональних даних).

1.6. Переглядати зміст Сайту та Соціальних медіа можна без проходження процедури реєстрації.

1.7.Сайт збирає тільки особисту інформацію, яку Користувач надає добровільно при відвідуванні або реєстрації на Сайті або в Соціальних медіа. Поняття «особиста інформація» включає інформацію, яка визначає Користувача як конкретну особу.

1.8. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту або Соціальних медіа.

2. Предмет політики конфіденційності.

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або за участі в опитуваннях та інших формах встановлення зворотного зв’язку через Соціальні медіа.

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті або у Соціальних медіа і включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

2.2.2. вік/ дата народження;

2.2.3. стать;

2.2.4. контактний телефон;

2.2.5. адреса електронної пошти (e-mail);

2.2.6. геолокація.

2.3. Адміністрація сайту використовує стандартні журнали обліку веб-сервера для підрахунку кількості відвідувачів і оцінки технічних можливостей Сайту. Ця інформація використовується з метою визначення кількості відвідувачів та організації сторінок Сайту найбільш зручним для Користувачів способом, забезпечення відповідності Сайту використовуваним браузерам, і з метою створення змісту наших сторінок Сайту максимально корисним для відвідувачів. Адміністрація сайту фіксує загальні відомості про переміщення на Сайті, але не про окремих відвідувачів Сайту, так що жодна конкретна інформація щодо конкретного Користувача не буде зберігатися або використовуватися Адміністрацією Сайту без відповідної згоди Користувача.

2.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

2.5. Під час реєстрації на Сайті через Соціальні медіа збираються наступні дані Користувача:

  • ідентифікатор (ID) профілю Користувача у мережі Fcebook;

  • адреса електронної пошти (e-mail);

  • фото профілю Користувача у Facebook;

  • держава, у якій перебуває Користувач.

2.6. Якщо Користувач звертається до Університету за допомогою електронної пошти (наприклад, для контакту з приймальною комісією Університету або факультету), Університет має право зібрати про нього дані, необхідні для надання відповіді: ім’я та прізвище, адресу електронної пошти та будь-яку іншу інформацію, що міститься в електронному листі. Університет може використовувати інформацію, надану в повідомленнях (в електронному листі чи у повідомленнях у соціальних медіа), щоб зв’язатися з Користувачем та надати йому відповідь.

2.7. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 4.2. цієї Політики конфіденційності.

3. Цілі збору персональної інформації Користувача.

3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

3.1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для здійснення профайлингу Користувача та використання профілю Користувача задля відображення таргетованої реклами, здійснення рекламної, PR та маркетингової активності;

3.1.2. надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту, зокрема, щодо забезпечення участі в інтерактивних функціях веб-сайту Університету та/чи онлайн-форматах взаємодії в офіційних представництвах у соціальних медіа (опитування, заповнення Google-Forms тощо);

3.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи надсилання повідомлень, відповідей на запити, що стосуються використання Сайту або Соціальних медіа, надання освітніх та інших послуг, передбачених Статутом Університету, обробка запитів і заявок від Користувача тощо;

3.1.4. підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
3.1.5. створення облікового запису для реєстрації в базах даних відповідно до мети, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;
3.1.6. встановлення зворотного зв’язку з Користувачем Сайту;

3.1.7. надання Користувачеві ефективної, у тому числі технічної підтримки, при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту або соціальних медіа;
3.1.8. надання Користувачеві з його згоди інформації, розсилки новин та інших відомостей;

3.1.9. аналіз знеособленої інформації та трафіку для покращення якості роботи веб-сайту Університету та соціальних медіа;

3.1.10. удосконалення та покращення роботи веб-ресурсів, розробки та створення нових функцій та веб-ресурсів.

4. Способи і терміни обробки персональної інформації.

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України, зокрема:

  • дотримання розпоряджень судів України, законодавства України чи судових процесів, враховуючи відповідь на запити та розпорядження урядових установ України (в т. ч. Міністерства освіти і науки України, до відання якого відноситься Університет);

  • випадки, коли розкриття інформації є необхідним для захисту прав, власності чи безпеки Університету, працівників, студентів чи інших осіб.

4.3.  При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

4.6. У разі необхідності внесення змін чи знищення персональних даних Користувач може сформувати та надіслати запит (електронний лист) на пошту univer@karazin.ua.

4.7. Університет залишає за собою право відмовити у запиті, якщо це порушує законодавство України чи призводить до спотворення інформації.

5. Зобов'язання сторін.

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом;
5.1.2. оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації;

5.1.3. не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;

5.1.4. не намагатися одержати доступ до персональних даних інших Користувачів будь-яким способом, зокрема, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних аутентифікації та ідентифікації.

5.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

5.2.1. використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 3 цієї Політики конфіденційності;

5.2.2. забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 4.2. і 4.3. цієї Політики Конфіденційності;

5.2.3. вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
5.2.4. здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6. Відповідальність сторін.

6.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірного використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 4.2.  і 6.2. цієї Політики Конфіденційності.
6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
6.2.1. стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

6.2.2. була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту;

6.2.3. була розголошена за згодою Користувача.

7. Вирішення спорів.

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту  і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
7.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

7.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

8. Додаткові умови.

8.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.