Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Соромно не вміти захищати себе рукою, але ще більш соромно не вміти захищати себе словом

Арістотель

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Інформаційні технології
Інформаційні технології керування складними системами
Спеціальність: Інформаційні системи і технології
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
кібербезпека
Спеціальність: Кібербезпека
Д З
Факультет комп’ютерних наук
Кібербезпека у фінансових технологіях
Спеціальність: Кібербезпека
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
комп’ютерна інженерія
Спеціальність: Комп’ютерна інженерія
Факультет комп’ютерних наук
Комп'ютерні науки та інформаційні технології в бізнесі
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Д З
Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут»
комп’ютерні науки
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет комп’ютерних наук
Теоретична і прикладна інформатика
Спеціальність: Комп’ютерні науки
Факультет математики і інформатики
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua