Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Розум є погляд душі, яким вона сама собою, без посередництва тіла, споглядає істинне

Августин Аврелій

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Гуманітарні науки
історія та археологія
Спеціальність: Історія та археологія
Історичний факультет
візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
культурологія
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
урбаністичні студії
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
Українська мова і література та англійська мова
Спеціальність: Філологія
Філологічний факультет
англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська
Факультет іноземних мов
німецька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька
Факультет іноземних мов
класичні мови і літератури та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно)
Д З
Філологічний факультет
прикладна лінгвістика та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Прикладна лінгвістика
Д З
Філологічний факультет
переклад (іспанська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська
Д З
Факультет іноземних мов
французька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька
Д З
Факультет іноземних мов
польська мова і література та українська мова
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська
Д З
Філологічний факультет
слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська
Філологічний факультет
переклад (арабська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — арабська
Д З
Факультет іноземних мов
переклад (китайська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — китайська
Факультет іноземних мов
українська мова і література
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
українська мова і література, літературне редагування
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
європейські студії
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
філософія
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua