Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Соромно не вміти захищати себе рукою, але ще більш соромно не вміти захищати себе словом

Арістотель

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Гуманітарні науки
історія та археологія
Спеціальність: Історія та археологія
Історичний факультет
візуальне мистецтво та менеджмент культурних проектів
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
культурологія
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
урбаністичні студії
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
Українська мова і література та англійська мова (небюджетна)
Спеціальність: Філологія
Філологічний факультет
англійська мова та література і переклад
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська
Д З
Факультет іноземних мов
англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська
Д З
Факультет іноземних мов
німецька мова та література і переклад
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька
Д З
Факультет іноземних мов
німецька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька
Д З
Факультет іноземних мов
класичні мови і літератури та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно)
Д З
Філологічний факультет
прикладна лінгвістика та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Прикладна лінгвістика
Д З
Філологічний факультет
переклад (іспанська мова)
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська
Д З
Факультет іноземних мов
переклад (іспанська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська
Д З
Факультет іноземних мов
французька мова та література і переклад
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька
Д З
Факультет іноземних мов
французька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька
Д З
Факультет іноземних мов
польська мова і література та українська мова
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська
Д З
Філологічний факультет
мова і література (російська), літературне редагування і створення контенту
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська
Філологічний факультет
переклад (арабська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — арабська
Д З
Факультет іноземних мов
переклад (китайська мова)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — китайська
Д З
Факультет іноземних мов
переклад (китайська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — китайська
Д З
Факультет іноземних мов
українська мова і література
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
українська мова і література, літературне редагування (небюджетна)
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
європейські студії
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
філософія
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua