Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Краще мовчати до тих пір, поки не запитають, ніж говорити до тих пір, поки не попросять замовкнути.

Східна мудрість

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Природничі науки
географія рекреації та туризму
Спеціальність: Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство
Спеціальність: Географія
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
економічна, соціальна географія та регіональний розвиток
Спеціальність: Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
інвайронментологія
Спеціальність: Географія
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
картографія, геоінформатика і кадастр
Спеціальність: Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів
Спеціальність: Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
екологічна безпека
Спеціальність: Екологія
Д З
Екологічний факультет
екологічний контроль та аудит
Спеціальність: Екологія
Д З
Екологічний факультет
екологія
Спеціальність: Екологія
Екологічний факультет
заповідна справа
Спеціальність: Екологія
Д З
Екологічний факультет
геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
геологія
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
геологія нафти і газу
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
прикладна гідрогеологія
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
рекреаційна гідрогеологія
Спеціальність: Науки про Землю
Д З
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
комп’ютерна фізика
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-енергетичний факультет
медична фізика
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-технічний факультет
прикладна фізика
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-технічний факультет
прикладна фізика енергетичних систем
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-енергетичний факультет
прикладна фізика нетрадиційної енергетики
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-енергетичний факультет
радіофізика і електроніка та біофізика
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
астрономія
Спеціальність: Фізика та астрономія
Д З
Фізичний факультет
фізика
Спеціальність: Фізика та астрономія
Д З
Фізичний факультет
хімія
Спеціальність: Хімія
Хімічний факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua