Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Не слід орієнтуватися на громадську думку. Це не маяк, а блудні вогні

Андре Моруа

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Хімічна та біоінженерія
біотехнології та біоінженерія
Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Біологічний факультет
Д
Денна
З
Заочна