Б М А

Бакалавріат

Перший рівень

Перший рівень Бакалавр

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю

кредитів180–240 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися

Махатма Ганді

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Сфера обслуговування
готельно-ресторанна справа
Спеціальність: Готельно-ресторанна справа
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Туристичний бізнес
Спеціальність: Туризм і рекреація
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Д
Денна
З
Заочна