Опис програми

Досягнення сучасної фізики настільки вагомі, що не можуть не викликати захоплення. Мікроелектроніка і персональні комп’ютери, лазери, керований термоядерний синтез, голографія, високотемпературна надпровідність — це невичерпний перелік застосування досягнень фізики останніх десятиліть.

Фізик займається дослідженням об’єктів навколишнього світу і законів їх взаємодії. Об’єкти він розглядає як фізичні тіла, а їх взаємодію як фізичні явища. Вивчення фізичних явищ дозволяє фізикам відкривати загальні закони і використовувати їх у цілях прогресу. Суть роботи — перевірка логічних висновків шляхом експерименту. Ідеї перевіряються шляхом експерименту, а експериментальні результати підказують нові ідеї.

У рамках професії існує безліч спеціалізацій, наприклад, за об’єктом дослідження виділяється космічна фізика, фізика мікросвіту, механіка і термодинаміка, оптика і електроніка тощо.
Освітньо-професійна програма