Опис програми

Досягнення сучасної фізики настільки вагомі, що не можуть не викликати захоплення. Мікроелектроніка і персональні комп’ютери, лазери, керований термоядерний синтез, голографія, високотемпературна надпровідність — це невичерпний перелік застосування досягнень фізики останніх десятиліть.

Фізик займається дослідженням об’єктів навколишнього світу і законів їх взаємодії. Об’єкти він розглядає як фізичні тіла, а їх взаємодію як фізичні явища. Вивчення фізичних явищ дозволяє фізикам відкривати загальні закони і використовувати їх у цілях прогресу. Суть роботи — перевірка логічних висновків шляхом експерименту. Ідеї перевіряються шляхом експерименту, а експериментальні результати підказують нові ідеї.

У рамках професії існує безліч спеціалізацій, наприклад, за об’єктом дослідження виділяється космічна фізика, фізика мікросвіту, механіка і термодинаміка, оптика і електроніка тощо.
Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
x0.1
Фаховий екзамен з загальної фізики (співбесіда)
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1