Анна Андріївна Чхеайло

кандидат філософських наук, доцент

директор

+380 (50) 500-19-44 (телеграм, вайбер, WhatsApp)

kbi@karazin.ua

Інноваційність освітнього процесу забезпечують використанням сучасних педагогічних технологій, повнофункціональної системи дистанційного навчання на платформі Moodle.

Відповідно до вимог роботодавців здійснюється наскрізна та безперервна підготовка — комп’ютерна, з іноземних мов за професійним спрямуванням, практична. В інституті функціонує навчально-тренувальний банк, який має належне оснащення з використанням реальних програмних комплексів та дає змогу використовувати інтерактивні форми навчання й максимально наблизити освітній процес до майбутньої професійної діяльності.

Інститут має сучасну та впорядковану матеріально-технічну базу: мультимедійні аудиторії, комп’ютерні класи, модернізовану бібліотеку, спорткомплекс, власний гуртожиток поряд із навчально-лабораторним корпусом. У 2018 році за підтримки Харківського банківського союзу, технічної допомоги банків-партнерів ХГРУ АТ КБ «Приватбанк», АТ «Укрсиббанк» в інституті створено Навчально-тренувальний комплекс “FinTech”. У ньому проходять на тільки практичні заняття для студентів інституту, а й заходи з фінансової грамотності для різних верств населення Харківщини за участю працівників банківських установ та провідних викладачів-науковців закладів вищої освіти Харкова.

Прикладний характер підготовки студентів інституту обумовлює конкурентні переваги випускників, сприяє швидкій адаптації молодих фахівців у реальних умовах фахової діяльності, затребуваності на ринку праці. Гордістю інституту є 100-відсоткове працевлаштування випускників.

У межах міжнародної спрівпраці інститут надає унікальні можливості щодо обміну студентами з іноземними ЗВО, стажування науково-педагогічних працівників і студентів за кордоном, участі в міжнародних науково-освітніх проєктах і грантах, проходження практики у фінансово-кредитних установах Німеччини й Польщі, навчання за програмою подвійного диплома з визнаними європейськими університетами.