Олег Миколайович Калугін

кандидат хімічних наук, професор

декан факультету

+380 (99) 644-74-26
+380 (50) 195-26-79

chem@karazin.ua chemjob@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 102 «Хімія» в межах факультетських спеціалізацій: «Хімія конденсованого стану», «Аналітична хімія и хімічна метрологія», «Органічна хімія», «Комп’ютерна хімія і молекулярний дизайн», «Екогеохімія нафти та газу».

На базі договорів з університетами Ніцци та Лілля (Франція) студенти старших курсів мають можливість навчатися закордоном за програмами подвійних магістратур.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті створено всі умови для науково-дослідної роботи студентів, працює студентське наукове товариство, щорічно відбуваються наукові конференції, студенти хімічного факультету беруть участь у наукових конференціях в різних містах України і за кордоном, є можливість стажування студентів старших курсів в інших містах України та за кордоном, а також навчання за програмами подвійних дипломів в університетах Франції та Німеччини.

На факультеті діє аспірантура зі спеціальності 102 «Хімія» за такими науковими напрямами: «Фізична хімія», «Органічна хімія» та «Аналітична хімія».

Працює Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за такими спеціальностями: «Фізична хімія» та «Органічна хімія».

Видається Вісник університету, серія «Хімія». Факультет активно співпрацює з науковими інститутами Національної академії наук України, зокрема з Науково-технічним комплексом «Інститут монокристалів».