Ганна Валеріївна Тітенко

кандидат географiчних наук, доцент

директор інституту

+380 (95) 437-12-57 (телеграм, вайбер)
+380 (95) 824-75-45 (телеграм, вайбер)

ecology@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ​

Навчання екологів здійснюється на широкій міждисциплінарній основі, що базується на цілій низці наук — біології, географії, хімії, геології тощо.

Підготовка фахівців аграрного профілю за освітньою програмою «Агроменеджмент і цифрові технології в агробізнесі» передбачає оволодіння основами агрономії, аграрного менеджменту, агроекології та цифрових технологій.

Навчання за денною та заочною формами здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та на договірній основі. Студенти інших факультетів університету й закладів вищої освіти мають змогу паралельно навчатися з метою здобуття вищої екологічної освіти. Активно впроваджуються технології дистанційного навчання.

Вступити на навчання в магістратуру інституту можна на базі будь-якого бакалаврату. Якщо ви вже маєте вищу освіту за іншою спеціальністю, але за покликом душі є екологом, то за 1 рік і 4 місяці навчання в інституті є можливість здобути ще одну вищу освіту.

Для здобувачів вищої освіти інституту є можливість академічної мобільності, паралельного навчання та/або стажування за кордоном.

Навчальні практики проводять у Карпатах і на Харківщині. Виробничі практики студенти проходять у різноманітних установах й організаціях за власним вибором майже в усіх областях України, а в окремих випадках — і за кордоном.

Високу якість освітнього процесу забезпечують висококваліфіковані викладачі інституту. Інститут залучає лекторів із практичним досвідом роботи, а також професорів провідних європейських університетів, зокрема з таких країн: Німеччина, Нідерланди, Словаччина, Польща, Угорщина, Греція.