Віліна Анатоліївна Пересадько

доктор географічних наук, професор

декан факультету

+380 (93) 300-12-58 (телеграм, вайбер)

+380 (98) 677-17-04 (телеграм, вайбер)

+380 (50) 887-54-63 (телеграм, вайбер)

geo@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Теоретична підготовка студентів складається з 4 блоків дисциплін: фундаментальні, гуманітарно-суспільні, професійно-орієнтовані та спеціальні. Активно впроваджуються елементи дистанційного навчання, консультації в інтерактивному режимі тощо.

Навчальні практики студентів містять природничо-науковий блок, що проходить на навчально-науковій географічній базі «Гайдари» у мальовничій місцевості на березі р. Сіверський Донець. Блок міжзональних та міжрегіональних практик проводиться в різних регіонах України: в Криму, Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Закарпатті, на Харківщині та за кордоном, зокрема в Молдові, Туреччині. Виробничі практики проводяться у провідних науково-дослідних, виробничих та освітянських установах й організаціях Києва і Харкова. Щорічно в рамках виробничої практики проводиться комплексна навчально-дослідницька експедиція в районах Харківської області.

Теоретична і практична підготовка студентів доповнюються навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають, беручи участь у науковій роботі кафедр.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові школи та основні напрямки досліджень на факультеті:

  • школа тематичного картографування і застосування геоінформаційних систем для потреб географічних досліджень;
  • синергія ландшафтно-морфологічної організації території: від природних закономірностей до інноваційного потенціалу для енергетики, що зберігає довкілля;
  • геоморфологічна школа Харківського університету в інформаційну еру: інноваційний потенціал в пізнанні й використанні для автоматичного розпізнавання рельєфу;
  • школа безперервної географічної освіти;
  • суспільно-географічна наукова школа, відповідно до наукових напрямів: дослідження соціальних, міграційних та демографічних процесів, методи просторового аналізу, моделювання і прогнозування; просторова організація територій різного ієрархічного рівня; методи просторового та системного аналізу, регіональний розвиток та відновлення територій; ГІС-технології в освіті та науці; територіальна організація сільських територій регіону; туристсько-рекреаційний потенціал територій та його використання; реалізація цілей Стійкого розвитку в Україні; 
  • геологічна наукова школа відповідно до наукових напрямів: палеонтологія та стратиграфія; літологія та петрографія; інженерна геологія; гідрогеологія, екологічна гідрогеологія та охорона підземної гідросфери; регіональна геологія, геотектоніка та нафтогазоносність.

Діє аспірантура зі спеціальностей 103 «Науки про Землю», 106 «Географія».

Видається три фахові збірники: Вісник. Серія «Геологія. Географія. Екологія»; «Часопис соціально-економічної географії»; «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Щороку на факультеті проводяться численні наукові конференції міжнародного рівня.

На кафедрах організовуються секції, клуби, семінари з різних наукових тематик. Успішно працює Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених. Студенти з молодших курсів обирають тему дослідження, мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.