Надія Петрівна Крейдун

кандидат психологічних наук, доцент

декан факультету

+380 (66) 373-94-09 (телеграм, вайбер)

+380 (66) 175-87-23

vstup.psychology@karazin.ua

Традиційний науковий пошук здійснюється в області психології пам'яті. Цей науковий напрям започаткував П.І.Зінченко. Школа психології пам'яті розвивалася співробітниками кафедри психології і учнями П.І.Зінченка - Бочаровою С.П., Жітниковою Л.М., Ляудіс В.Я, Невельським П.Б., Рєпкіним В.В., Рєпкіною Г.В., Середою Г.К. і ін. Ними був здійснений не тільки широкий об'єм теоретичних досліджень, але і прикладних, особливо у сфері навчання і інженерної психології.

У межах напряму виконаний цілий ряд дослідницьких робіт, захищені кандидатські і докторські дисертації. Зараз на факультеті психології продовжується розробка основних проблем школи пcихoлoгії пам'яті, перш за все в плані вивчення тих процесів, які відбуваються як у окремих індивідів, так і в суспільстві в цілому (проблеми організації індивідуального досвіду людини, колективної і історичної і тому подібне).

Наряду з цим сформувався напрям психології розвитку, який вивчає умови, джерела, закономірності і механізми психічного розвитку впродовж людського життя. Безперервна лінія розвитку простежується в контексті різних соціальних інновацій, перш за все - освітніх. Вивчається розвиток в рамках провідних типів діяльності - в молодшому, шкільному, підлітковому, юнацькому і студентському віці (В.В.Рєпкін, Г.К.Середа, О.К.Дусавицький і ін.). Фундаментальні дослідження, які проводилися у межах цього наукового напряму, в 90-х роках знайшли широке практичне застосування в побудові системи розвивального навчання в Україні, Росії і в інших країнах.

Поряд з традиційними фундаментальними напрямами наукових досліджень нарощуються темпи пошуків в прикладних сферах. Ведуться розробки в областях політичної, медичної, кримінальної, пенітенціарної, етнічної і екологічної психології.

Для кафедри педагогіки традиційним є науковий напрям роботи, що стосується фундаментальних питань телеології педагогіки, особистісної культури педагога і студента і педагогічної майстерності.

На факультеті видається періодичний професійний «Вісник Харківського національного університету» з психології, «Наукові записки» і «Психологічне консультування і психотерапія».

Основні наукові напрямки: психологічні механізми і закономірності функціонування пам'яті, психологія розвитку і розвиваючого навчання, фундаментальні питання телеології педагогіки, особистісної культури педагога і студента і педагогічної майстерності. Ведуться розробки в областях політичної, медичної, кримінальної, інженерної, етнічної, екологічної психології і психології бізнесу. У науковій роботі беруть участь і студенти, які працюють в гуртках студентського наукового товариства факультету.