Опис програми

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів, які набувають фахових знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького, практичного та інноваційного характеру в галузі фізичної географії, моніторингу та кадастру природних ресурсів.

Програма допоможе засвоїти базові знання фундаментальних властивостей природного середовища, володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань з раціонального природокористування, охорони природи, моніторингу довкілля, кадастру природних ресурсів.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових спеціальних компетентностей необхідних професіоналу-географу, що розширюють його науковий світогляд і здібності для проведення практичної діяльності в природничій галузі з дослідження ландшафтів, моніторингу довкілля, раціонального природокористування з застосовуванням сучасних ГІС-технологій.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проходження навчальної практики на виробництві.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності: обіймати посади асистента географа (фізична, соціальна та економічна географія), асистента метеоролога, асистента економіста-демографа, стажиста-дослідника, лаборанта наукового підрозділу, техніка-картографа, техніка-гідролога, техніка-топографа. Бакалавр географії за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: педагогічна; екологічна, економічна, маркетингова, зовнішньо-економічна, рекреаційна, туристська, екскурсійна, санаторно-курортна.

Також випускник програми вміє застосовувати на практиці знання і розуміння принципів фізичної географії, методів, технологій в галузі моніторингу та кадастру природних ресурсів; усвідомлює сутність взаємозв’язків між складовими довкілля та людиною, розуміє стратегію розвитку територій; володіє організаційними та правовими знання у сфері природокористування та охорони природи, професійно використовує сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне програмне забезпечення та обладнання, здатність до пошуку джерел географічної інформації.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване навчання, застосовуються методи самоконтролю, взаємоконтролю, використання сучасних геоінформаційних систем.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD). Може підвищувати свій науковий рівень в магістратурі у вищих навчальних закордонних закладах.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1