Опис програми

Освітня програма «Картографія, геоінформатика і кадастр» передбачає формування фахівця із сучасним науковим світоглядом і мисленням, який володіє геоінформаційно-картографічними технологіями та вміє їх застосовувати, спираючись на комплекс географічних знань.

Картографи, ГІС-спеціалісти та фахівці з кадастру — затребувані на ринку праці, адже можуть працювати у провідних зарубіжних та вітчизняних ГІС-компаніях, картографами у військових частинах, фахівцями земельного кадастру тощо; потребу у таких фахівцях мають установи заповідної справи, картографічні видавництва, агробізнес.

Під час навчання студенти отримують базові географічні знання та практичку підготовку за профільним змістом освітньої програми, яка забезпечується такими дисциплінами, як «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Геоінформаційні системи», «Дистанційне зондування Землі», «Основи земельного кадастру», «Обробка даних БПЛА» та іншими.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
    Я маю
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика
Мінімальний бал 100
x0.35
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра