Опис програми

Трендом розвитку сучасної техніки є перетворення традиційних («фізичних») технічних систем на «кіберфізичні» — системи з інтенсивним використанням програмного забезпечення. Цей тренд простежується на всьому спектрі технічних систем: звичайні технічні пристрої перетворюються на «розумні» шляхом їх оснащення програмним керуванням «на борту», а комплекси таких розумних пристроїв у поєднанні з комп’ютерним управлінням та засобами комунікації (включно з Інтернетом) утворюють складні кіберфізичні комплекси.

Основними галузями застосування таких систем є:

 • міська інфраструктура,
 • енергопостачання,
 • транспортні системи,
 • системи зв’язку,
 • медицина,
 • системи спеціального призначення для оборони, авіації, космічної галузі.

Особливостями кіберфізичних систем є:

 • підвищені вимоги щодо надійності та безпечності програмних компонент системи з огляду на відомі інциденти викликані помилками в програмному забезпеченні, які призвели до техногенних катастроф, людських жертв та багатомільйонних фінансових втрат;
 • необхідність формування команд з висококваліфікованих фахівців з різних дисциплін, щоб забезпечити створення та експлуатацію систем;
 • великі витрати, спрямовані на утримання таких команд.

У ході навчання за освітньою програмою «Кіберфізичні ядерні технології» студенти отримують широку міждисциплінарну підготовку, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців у природничій галузі знань та об’єднує знання з обов'язкових загальних дисциплін (включаючи систематичне загальне та фахове вивчення англійської мови) та фундаментальної професійної спеціалізації (вища математика, програмування, загальна та прикладна ядерна фізика).

Бакалавр з кіберфізичних ядерних технологій є фахівцем, підготовленим до кваліфікованої технічної та первинної аналітичної роботи пов’язаної із застосуванням знань у галузі не тільки ядерних, а й інших дотичних наукомістких технологій. Він може залучатися до виконання спеціальних робіт, пов’язаних з енергетичною безпекою та підвищенням обороноздатності Країни.

Випускник-бакалавр підготовлений до роботи на посадах інженера, дослідника, оператора та інспектора з експлуатації ядерних технологій на промислових та виробничих підприємствах залучених до ядерно паливного циклу України; дата-аналітика або розробника у високотехнологічних IT-компаніях, наукового або науково-педагогічного працівника закладів МОН та НАН України, працювати на керівних посадах в підрозділах.

Про особливості освітньої програми «Кіберфізичні ядерні технології» можна дізнатись також на сторінці кафедри фізики ядра та високих енергій імені О. І. Ахієзера навчально-наукового інституту «Фізико-технічний факультет» у Facebook.

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
  Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.25
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1
Фахове випробування