Опис програми

Освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» є аналогом відомої освітньої програми «International communications», що визнається в сучасному світі надзвичайно важливою для розвитку інформаційного суспільства і пропонується такими визнаними університетами світу: City University London (Велика Британія), Leeds Beckett University (Велика Британія), Hanze University of Applied Sciences (Нідерланди), International University of Language and Media (Італія), New Bulgarian University (Болгарія), Vilnius University (Литва), Boston University (США), University of Nottingham Ningbo China (Китай) та іншими. Для України, яка дуже потребує професійних зусиль у сфері розвитку національного інформаційного простору та ефективного позиціювання національних інтересів України в міжнародному інформаційному просторі, підготовка фахівців саме за цією освітньою програмою є вкрай актуальною й нагально необхідною.

Це унікальна освітня програма, що призначена для підготовки фахівців для роботи в міжнародній інформаційній сфері, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, зовнішньополітичної діяльності держав, міжнародних взаємодій між державами, міжнародними організаціями та недержавними акторами, міжнародної інформаційної діяльності та міжнародних комунікацій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування теорій суспільних наук та спеціальних наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин.

Презентація освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації».

Дипломатичне стажування студентів спеціальності «Міжнародна інформація» за програмою Єврошколи «Італія: мистецтво культурної дипломатії», м. Рим, 21–25 березня 2016 року.

Перспективи працевлаштування

Висококваліфіковані фахівці, що мають підготовку за даною освітньою програмою володіють знаннями із якнайменше двох іноземних мов та можуть працювати у галузі міжнародних відносин, державного управління, в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Первинними посадами є:

 • інформаційний аналітик-міжнародник інформаційно-аналітичної служби або відділу міжнародного співробітництва державної установи, комерційної структури, спільного підприємства;
 • аналітик-референт прес-служби зовнішньо-політичного відомства або дипломатичної установи;
 • аташе, дипломатичний агент, секретар дипломатичної місії;
 • аналітик-міжнародник друкованих та електронних ЗМІ;
 • експерт з міжнародних комунікацій у сфері зовнішньої політики або міжнародної реклами;
 • аналітик-міжнародник відділу зв’язків з громадськістю та пресою державних установ, комерційних структур, спільних підприємств;
 • експерт з питань міжнародної інформаційної безпеки;
 • політичний оглядач, журналіст-міжнародник у державних або комерційних теле- та радіокомпаніях, редакціях газет;
 • науковий співробітник науково-дослідних установ сфери міжнародних відносин;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • інші посади.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
  Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.4
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1