Опис програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин з поглибленим знанням іноземної мови, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань і проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях, у тому числі поєднання основних функцій логістики та митної справи в єдиний бізнес-процес, уміють проєктувати й управляти наскрізними матеріальними й супроводжувальними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергетичного ефекту.

Перспективи працевлаштування

Бакалавр з міжнародних економічних відносин виконує кваліфіковану роботу в галузі міжнародних економічних відносин, зокрема у здійсненні зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, веденні міжнародних валютно-кредитних відносин, обліку й аналізу в системі світогосподарських зв’язків. Бакалавр може бути працевлаштований в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах, у дипломатичних представництвах (віцеконсул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства). Крім того, фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посади працівників-виконавців нижчого рангу в державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств, митній службі, департаментах розвитку транспорту й інфраструктури на регіональному, міжнародному рівнях тощо) та у приватних структурах, що діють у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп, експортно-імпортних, логістичних відділах компаній та корпорацій тощо), сфері міжнародних перевезень та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займатися перекладацькою діяльністю в галузі міжнародних відносин.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Географія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Українська література (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2