Опис програми

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із впровадження та використання систем електронної комерції. Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі Інтернет. Системи електронної комерції представлені інтернет-магазинами та платіжними платформами. Робота у сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки й впровадження таких систем в мережі Інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

Програма реалізується спільно з Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина). Освітня програма є міждисциплінарною та охоплює міжнародні економічні відносини, підприємництво, інформаційно-комунікаційні та інтелектуальні технології.

Серед переваг навчання:

  • гарантоване отримання стипендії розміром 200 євро у першому семестрі в рамках програми Ukraine Digital;
  • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
  • залучення до викладання дисциплін викладачів факультету комп’ютерних наук Каразінського університету, фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів); 
  • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);  поглиблене вивчення двох іноземних мов;
  • диплом європейського зразка;
  • навчання семестр або 2 у німецькому університеті;
  • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) у межах програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
  • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, в англійському клубі, скандинавському та дебатному клубах.

Сфера професіональної діяльності фахівців, які пройшли підготовку за освітньою програмою, передбачає участь у проєктах з розробки та впровадження, підтримки інформаційної безпеки, просування в мережі Інтернет-систем міжнародної електронної комерції, планування та аналізу діяльності систем міжнародної електронної комерції як менеджерів проєктів, фахівців та бізнес-аналітиків з впровадження, web-розробки, розвитку, управління доходами систем міжнародної електронної комерції.

Для більш детального ознайомлення з програмою перейдіть за посиланням
Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.5
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.3
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1