Опис програми

Студенти навчаються обирати і застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи геологічних досліджень для розв’язання практичних завдань нафтогазової геології, отримують фундаментальні знання про умови утворення та міграції вуглеводнів в земній корі, геологічні умови формування скупчень нафти і газу, опановують методи визначення геолого-промислових характеристик порід-колекторів, навчаються здійснювати регіональний, зональний і локальний прогноз нафтогазоносності надр, підраховувати запаси нафти і газу різними методами, створювати геологічні моделі покладів вуглеводнів.

Протягом навчання студенти проходять переддипломну практику, виконують кваліфікаційну роботу магістра. Студенти мають можливість займатись науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях.

Місцями роботи випускників-магістрів можуть бути науково-дослідницькі та проєктні установи нафтогазового спрямування, геологічні та сервісні організації різних форм власності, які спеціалізуються на проведенні пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ, виробничі організації, які здійснюють видобуток вуглеводнів. Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом магістра
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з геології нафти і газу (письмово)
Диплом магістра