Опис програми

Програма передбачає набуття студентами таких компетентностей як здатність планувати, виконувати та керувати всіма етапами розробки інформаційної системи від аналізу вимог користувача та розробки моделі вимог до програмного продукту, проектування та обґрунтовування архітектури, базуючись на сучасних технологіях та інструментах до забезпечення та оцінки якості продукту та процесів відповідно до міжнародних стандартів. Студенти навчаються працювати з великими даними за сучасними технологіями, будувати моделі розподілених обчислень, аналізувати протоколи поведінки розподілених систем та методи розподіленої обробки даних великого обсягу, застосовувати методи машинного навчання до розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях.

На відміну від освітньо-професійної програми, освітньо-наукова програма орієнтована більш на проведення наукових досліджень як в процесі навчання, так й під час підготовки магістерської кваліфікаційної роботи.

Перший рік навчання передбачає низку обов’язкових дисциплін та декілька дисциплін за вибором. Перший семестр другого року навчання складається цілком з дисциплін вільного вибору студента за найсучаснішими галузями в ІТ сфері: розподілені системи, паралельні обчислення, робота з великими даними, машинне навчання. У другому семестрі другого року навчання передбачено проходження стажування в українських та закордонних комп’ютерних компаніях та підготовку та захист кваліфікаційної роботи.

В рамках цієї програми діє програма подвійних франко-українських дипломів: другий рік магістратури студенти навчаються в університеті Ніцци – Софії Антиполіс, проходять стажування у французькій компанії, захищають кваліфікаційну роботу та отримують два дипломи — український і французький.

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
ЄФВВ (предметний тест з інформаційних технологій)
Диплом магістра