Опис програми

Протягом навчання за програмою «Біофізика» стденти вивчають спеціальні дисципліни, проходять переддипломну, виробничу та педагогічну практики, виконують магістерську дипломну роботу з пріоритетних наукових напрямів: молекулярної біофізики, біоінформатики, радіаційної біофізики та радіоекології, біофізики складних систем, кріобіофізики, математичного моделювання біологічних об'єктів, системної біології, нано- та біотехнології, біоенергетики.

Магістри біофізики можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників та інженерів науково-дослідних лабораторій, менеджерами компаній, що спеціалізуються на розробці, виготовленні та реалізації медичної, біотехнологічної та кібернетичної техніки, викладачами дисциплін фізико-математичних, медико-біологічних, медико-біотехнічних й кібернетичних напрямків; дослідниками і розробниками медико-діагностичних приладів, наномедицини й репаративної медицини; програмістами, адміністраторами комп'ютерних мереж. Місцями роботи магістрів біофізиків можуть бути: науково-дослідницькі установи та організації, наукові та промислові лабораторії, державні й комерційні клініко-діагностичні медичні установи, вищі та середні спеціальні навчальні заклади, ліцеї, гімназії, школи. Магістри біофізики є бажаними працівниками за кордоном. Крім того, магістри можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)