Опис програми

Студенти, які навчаються за програмою «Фізична та біомедична електроніка», отримують необхідні знання фізичних основ електронної техніки, сенсорів, інформаційних технологій, розроблення і виробництва компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення для біологічних та медичних досліджень, автоматизація проектування біомедичних приладів, біотехнічних та медичних системи, комп’ютерних технологій в медицині, систем відображення медико-біологічної інформації.

Першочергова увага приділяється ґрунтовній підготовці студентів з фундаментальних дисциплін: математики, програмування, роботи із сучасним програмним забезпеченням для проектування і моделювання електронних схем, комп’ютерної схемотехніки, мікросхемотехніки, сучасної мікропроцесорної техніки, обробки сигналів і зображень, медичної інтроскопії. Ці знання стають основою для вільного вибору спеціалізації магістерської підготовки.

Випускник отримує кваліфікацію спеціаліста з електроніки та електронної техніки і може займати посади: викладача вищої школи з електроніки, наукового співробітника у сфері фізики та електроніки, інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-дослідника, фахівця з науково-технічної інформації, представника з реклами.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної фізики (письмово)